Tarieven

Tarieven

Gratis proefles voor nieuwe deelnemers

Wil je graag kennismaken met de lessen van Marieke en een yogales of bodyfitles volgen, dan kun je gratis deelnemen aan een proefles. Bevalt de proefles en geef je aan dat je door wilt gaan met de lessen, dan volgt er een factuur voor de resterende lessen in de periode tot aan de zomerstop.

Abonnementen
lopen van de kerstvakantie tot de zomerstop
en van de zomerstop tot de kerstvakantie

In geval van een nieuwe Lock down en verplichte sluiting van de zaal krijg je het geld van alle gemiste lessen die hiermee verband houden retour.

Yoga groepen
1 les per week = 7 euro per aangeboden les
2 lessen per week = 6 euro per aangeboden les
Minimum inkomen en/of ernstige financiële problemen = 5 euro per aangeboden les

Bodyfit groepen
5 euro per les half jaarlijks te betalen na ontvangst van factuur.
Bij 2 x per week trainen betaal je 4,25 euro per les.

Yoga en of Bodyfit individueel
Minima: € 32 per les
Modaal: € 44 per les
Bovenmodaal: € 56 per les

Overige informatie

Eenmalige deelname aan een yoga- of bodyfitles, zonder dat er sprake is van de intentie of mogelijkheid tot een abonnement, is alléén mogelijk als Marieke van te voren toestemming heeft gegeven. De kosten van deze eenmalige deelname bedragen dan € 10,- , vooraf contant te voldoen.

Mocht je door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn om te kunnen trainen en je hebt besloten om ook niet te betalen, dan is het niet mogelijk je plek te blijven reserveren. Deze plek komt dan vrij voor de volgende persoon op de wachtlijst. Zodra je weer terug wilt naar je vaste, bekende groep, kom je bovenaan de wachtlijst te staan.